دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1031
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  محمدهادی مهدوی 19.82 1
2
 یونس جورابلو
19.35 2
3  امیرمهدی فیلی 19.24 3
3  محمدسالار طایفه 18.95 4
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت