دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1231
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  محمدرضا زراعتیان 19.91 1
2
 محمدسپهر گلدار
19.82 2
3  پرهام خادم 19.77 3
4  علی محمد سلامتی 19.37 4
5  محمدولی نیک زاد 19.37 4
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت