دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1114
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پوریا زارعیان 19.85 1 2
2
 سپهر وکیلی
19.83 2 3
3  ایلیا جنگروی 19.80 3 5
4  سیدمحمدمهدی نقیبی 19.77 4 7
5  علیرضا ارشدی 19.66 5 12
6  امیرمهدی رضا پور 19.59 6 16
7  محمدامین مرتضائی 19.54 7 18
8  امیرحسین مولوی دوست 19.54 7 18
9  علی امینی دهقی 19.50 8 20
10  علیرضا نجفی 19.26 9 28
11  امیرمحمد آدینه 19.20 10 30
12  محمدرضا پور نعمتی 19.03 11 35
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت