دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  کیارش نقره 19.94 1 2
2
 علیرضا فرزانگان
19.92 2 3
3  محمدحسین بیرودیان 19.88 3 5
4  علی علی مددی 19.76 4 7
5  محمدرضا نعمتی فر 19.76 4 7
6  بابک کشتکار 19.71 5 10
7  علی فارسیجانی 19.66 6 12
8  یونس رحیمی 19.57 7 14
9  محمدپارسا مصلحی 19.54 8 15
10  امیرمهدی ابراهیمی 19.53 9 16
11  محمدرضا آلیا 19.49 10 17
12  امیرحسین والامرام 19.43 11 18
13  امیرمحمد درخشان بقا 19.32 12 19
14  محمدعلی ببریان 19.31 13 20
15  آریو پورمیرزا 19.20 14 22
16  علی بوالحسنی 19.00 15 26
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 7  
     
 
  تصاویر رتبه های 8 الی 15  
     
 
 
     
نقشه سایت