دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1221
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین شاعری 20 1 1
2
 موسی الرضا شیراوند
19.97 2 2
3  سپهر رحیمی 19.89 3 4
4  علیرضا میلاد 19.77 4 5
5  صالح زارعی نژاد 19.74 5 7
6  محمدرضا تحیری 19.69 6 9
7  محمدرضا خدائی 19.64 7 10
8  حمید انوری 19.54 8 12
9  محمد حسین خلیلی 19.54 8 12
10  محمدامین نورپور  19.49 9 14
11  محمد زندی مقدم 19.48 10 15
12  سیدمحمدجواد ایزدی 19.47 11 16
13  علیرضا شیخ علیا لواسانی 19.45 12 17
14  علی مولائی 19.45 12 17
15  محمدعرفان حاجی محمدی 19.34 13 21
16  سجاد محبی راد 19.28 14 22
17  آرمان عباسیان 19.23 15 23
18  محمدحسین صانعیان 19.10 16 26
19  شایان غفاری 19.10 16 26
20  آرش بخشی 19.00 17 28
21  حسان جوهرکش 19.00 17 28
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 9  
     
 
  تصاویر رتبه های 10 الی 17  
     
 
 
     
نقشه سایت