دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1213
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مرتضی بهجت 19.76 1 5
2
 علی امین غفوری
19.66 2 9
3  افشین زنگنه 19.64 3 10
4  امیرمسعود خلوجینی 19.62 4 12
5  محسن بروغنی 19.50 5 15
6  محمدپویا افشاری 19.47 6 17
7  نیما محمدی صدق 19.30 7 23
8  علیرضا حجار 19.28 8 24
9  مهرشاد سروری 19.00 9 33
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت