دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  سید طه افضلی 19.86 1
2
 امیرمحمد تدین
19.70 2
3  محمد خصالی 19.69 3
4  امید شریفیان  19.62 4
5  سیدرضی ال حسینی 19.61 5
6  مهدی سعیدی 19.47 6
7  علیرضا مهرابی 19.44 7
8  علی اسلامی 19.35 8
8  علیرضا کیارخ 19.17 9
9  پدرام عسکری 19.12 10
10  آرین مددی 19.04 11
11  امیر محمد مرادی 19.03 12
12  علی کرمی 19.00 13
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت