دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1112
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  فردین عباسی 19.91 1 1
2
 فرید الدین علومی
19.82 2 4
3  مازیار شیدائی 19.68 3 11
4  محمدسینا سعیدی فر 19.64 4 13
5  امیرعلی خادمی 19.55 5 17
6  محمدعلی تیموری 19.23 6 29
7  امیرحسین نوروزی 19.07 7 33
8  شنتیا عزیزیان 19.01 8 36
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت