دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1012
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال قربانی 20 1 1
2
 آرمان میراقاسی خانی
19.85 2 3
3  حسین خادم  19.79 3 7
4  امیرحسین تیموری 19.76 4 9
5  ایمان سلوکی  19.73 5 12
6  سیدمهدی تولیت 19.64 6 17
7  مرتضی وحدانی 19.62 7 18
8  امیرعلی پیروی طالبی 19.51 8 21
9  علی جعفری نژاد 19.49 9 23
10  ایمان منصوری 19.46 10 25
11  محمدامین خیری 19.42 11 27
12  محمد حسین عزیزی 19.32 12 32
13  امین بادیه نشین 19.29 13 34
14  امیرحسین آقائی 19.28 14 35
15  محمدرضا عزیزی 19.25 15 37
16  محمدحسین اکثیری 19.24 16 38
17  نیما زهتاب 19.17 17 39
18  محمد رضوانی 19.15 18 41
19  امید جهانگیری زاده 19.13 19 43
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 9  
     
 
  تصاویر رتبه های 10 الی 19  
     
 
 
     
نقشه سایت