دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1121
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد علی عسکری 19.87 1 2
2
 امیرمحمد حسومی
19.84 2 3
3  علی خالقی طرقی 19.82 3 5
4  دانیال شیخ 19.80 4 6
5  سید یوسف دیواندری 19.78 5 7
6  امیرمحمد فروتن 19.68 6 8
7  طه فتح اللهی 19.62 7 9
8  حسین عبدی 19.57 8 11
9  سیدسینا اسمعیلی 19.48 9 13
10  ارشیا امیری نژاد 19.48 9 13
11  اشکان مردمی 19.43 10 15
12  شهاب طاهری تهرانی 19.30 11 19
13  علیرضا سلیمانی فر 19.25 12 20
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت