دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1013
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرین کردزاده کرمانی 19.85 1 3
2
 پیمان حیدری
19.81 2 5
3  نوید تندس 19.80 3 6
4  محمدحسین بگلری 19.75 4 10
5  امیرمهدی اندرز 19.71 5 14
6  علی مصطفی زاده 19.66 6 15
7  ابوالفضل بسحاق ضیغمی 19.51 7 21
8  محسن قادری 19.38 8 29
9  احمدرضا فاطمی 19.24 9 38
10  رسول شفیعی پور عمرانی 19.14 10 42
11  عطا خشت پز 19.13 11 43
12  سیدیونس مطهری  19.06 12 44
13  امیرحسین نوحی 19.03 13 45
14  آرمین رباط میلی 19.00 14 47
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت