دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1111
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین کاظم طرقی 19.74 1 8
2
 علیرضا محمدی
19.71 2 9
3  رضا خاقانی 19.70 3 10
4  امین محمد مراید 19.64 4 13
5  طاها انوری 19.53 5 19
6  سید علیرضا سقائیان 19.46 6 21
7  مهدی محمدی 19.38 7 23
8  سید علی فرد سعیدی 19.36 8 24
9  علی نعنائی 19.10 9 32
10  محمدامین فرجی 19.07 10 33
11  پارسا مرتضائی فرد 19.00 11 37
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت