دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1031
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  مهدی مهاجر 19.96 1
2
 امیررضا ذاکری
19.88 2
3  رضا مرادی 19.74 3
4  حسن پورتیموری 19.73 4
5  محمددانیال شعبانی پور 19.59 5
6  مبین سامنی 19.52 6
7  مهدی بنائی 19.32 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت