دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1122
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش تهمتن 19.89 1 1
2
 امیرحمزه پروینی
19.83 2 4
3  محمدسینا چوپان 19.60 3 10
4  عرفان جدیدی 19.57 4 11
5  امیرعباس واعظ صالحی 19.53 5 12
6  شایان احمدزاده 19.45 6 14
7  رضا محمدیان 19.45 6 14
8  علیرضا باقری 19.41 7 16
9  سینا مقیمی 19.39 8 17
10  پارسا جعفری 19.32 9 18
11  محمدحسین بهرامی 19.22 10 21
12  دانیال رضائی 19.20 11 22
13  بهداد رعدی  19.16 12 23
14  محمدمعین اورعی  19.09 13 24
15  سیدشایان جعفرزاده 19.07 14 25
16  مهران ملارفیع 19.05 15 26
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت