دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1222
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا جلالی 19.97 1 2
2
 ارشیا حریری
19.95 2 3
3  محمد رفیعی 19.77 3 5
4  سیدمحمدصادق وکیلی 19.76 4 6
5  علی جوان 19.74 5 7
6  محمدحسین شمسی 19.73 6 8
7  رضا کریمی  19.57 7 11
8  محمد معین فتاحی 19.54 8 12
9  علی عسکری 19.53 9 13
10  علیرضا قربانی 19.47 10 16
11  علیرضا زرین پارسا 19.43 11 18
12  شایان شیری  19.38 12 19
13  کیان اسمعلی خانی 19.35 13 20
14  امیرحسین مسعودی 19.28 14 22
15  امیرمهدی قدس 19.23 15 23
16  آرش سلمانی 19.22 16 24
17  نستوه فکوری 19.12 17 25
18  سیدامیرحسین موسوی 19.06 18 27
19  شایان کمالی پور 19.00 19 29
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 9  
     
 
  تصاویر رتبه های 10 الی 18  
     
 
 
     
نقشه سایت