دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی شکوهی طرقی 19.89 1 2
2
 علی پورپژوهش
19.77 2 8
3  پویا پورآتش 19.64 3 17
4  امیرمحمد بیاتی 19.54 4 20
5  سیدعلیرضا احمدیان 19.50 5 22
6  علیرضا یعقوبی 19.43 6 26
7  رضا کشاورز 19.41 7 28
8  متین حسینی 19.34 8 31
9  امیررضا یعقوبی 19.30 9 33
10  امیر محمد تات حصاری 19.28 10 35
11  امیرحسین ربیعی 19.26 11 36
12  محمد زعفرانی فر 19.16 12 40
13  مهران فیض پور 19.00 13 48
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت