دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان کلاس 1211
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سبحان زارعی 19.87 1 3
2
 شاهین محمودی
19.72 2 6
3  محمد ظفری 19.63 3 11
4  محمدعلی لطفی 19.56 4 13
5  امیررضا محسنی 19.51 5 14
6  محمدشهاب کوشکستانی 19.45 6 18
7  محمدرضا صفائی فراهانی 19.33 7 21
8  محمدمتین جباری نیک 19.23 8 26
9  پوریا کریمیان 19.13 9 29
10  سالار بهرامیان 19.03 10 31
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت