دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1214
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمحمد ایزدی خواه 19.93 1 1
2
 دانیال چکنی
19.92 2 2
3  امیرمحمد علیزاده 19.76 3 5
4  امیرحسین لسانی 19.76 3 5
5  روزبه بوجاور 19.71 4 7
6  خشایار رایگان 19.63 5 11
7  شهریار پور اکبر صفار 19.49 6 16
8  بهنام انصاری 19.32 7 22
9  علی اعلائی نسب 19.30 8 23
10  علی آقاکاشی 19.20 9 27
11  علیرضا ابوالحسنی 19.14 10 28
12  احسان دلاوری 19.01 11 32
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت