دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1221
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پارسا مهدی زاده 19.72 1 2
2
 پوریا شهبازی
19.65 2 3
3  محمدکسری بخش پور 19.32 3 6
4  محمدپارسا آقاجانی 19.31 4 7
5  مهدی جوان 19.28 5 9
6  علی عباسی 19.16 6 10
7  امیررضا مراقی 19.12 7 12
8  اسماعیل بدیعی 18.82 8 17
9  آرین محمدی 18.58 9 19
10  ماهان جیه وانی 18.57 10 20
11  آرین پیربادیان 18.36 11 21
12  محمد باقرزاده 18.28 12 23
13  امیرحسین سلیمانی 18.25 13 24
14  معراج داغ فراقی 18.16 14 25
15  امیرعلی امجدیان 18.14 15 26
16  ارشان فاضلی مقدم 18.14 15 26
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت