دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1131
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  علی اصغر ملک یار 19.87 1
2
 محمدمهدی نبی
19.65 2
3  محمدامین نقیبی 19.62 3
4  متین میرزایی 19.35 4
5  هادی رهبر 19.12 5
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت