دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1111
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرعباس رضایی 19.77 1 7
2
 آرمان صولت
19.76 2 8
3  محمد حسین آقاجانی 19.75 3 9
4  ماهان بخشش 19.60 4 12
5  محسن شهبازی 19.58 5 13
6  رامتین امیرخانی 19.45 6 15
7  سیدآرش حسینی 19.43 7 17
8  محمدمهدی ذوالفقاری 19.33 8 20
9  امیرمهدی مشکی 19.29 9 22
10  علیرضا همایون زاده 19.23 10 25
11  احسان رضیعی 19.12 11 28
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت