دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1214
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین بهمنی 19.39 1 4
2
 محمدمعین ثامنی
19.33 2 8
3  محمدمهدی محبی 19.30 3 10
4  عرفان باقری 19.01 4 14
5  پویا عیوق 18.97 5 15
6  ایلیا عاشورطاری 18.85 6 18
7  امیرمحمد زرگر 18.79 7 21
8  مهراب رضائی 18.49 8 25
9  ایمان ایلخانی 18.26 9 31
10  علیرضا فراهانی 18.16 10 34
11  عرشیا حسینی   18.12 11 35
12  امیرپویا قاسمی 18.00 12 37
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت