دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1114
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  عرفان رمضانی مقدم 19.80 1 4
2
 امیرمحمد بیارسن
19.74 2 10
3  مهدی مجردی 19.61 3 11
4  محمدحسین شیرزاد 19.60 4 12
5  فرشید فرهومند 19.44 5 16
6  محمدمهدی جلوخانی 19.32 6 21
7  امیررضا ابوالفتحی 19.18 7 26
8  محمد مشکی 19.12 8 28
9  آریان حبیبی 19.00 9 30
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت