دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1113
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی محمد عابسی 19.98 1 1
2
 ایلیا شیرازی
19.91 2 2
3  محمدامین رضائیه راد 19.78 3 6
4  سجاد تیموری 19.77 4 7
5  محمدحسین کرد 19.53 5 14
6  امیرحسین حاجیلو 19.45 6 15
7  سپهر عیدی دلیر 19.25 7 24
8  محمدامین جامه بزرگی 19.17 8 27
9  حسین انباز 19.00 9 30
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت