دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1212
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پویا منتظری 19.70 1 1
2
 اشکان رستمی
19.32 2 9
3  سهیل مهدوی 19.10 3 13
4  علیرضا قنبری 18.85 4 18
5  امیرحسین غلامی 18.82 5 20
6  رضا گل پور 18.74 6 23
7  سیدمحمد نبویان  18.73 7 24
8  امیرعلی بشیری  18.62 8 27
9  شایان شیروانی 18.24 9 32
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت