دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی صدیقی 19.80 1 3
2
 متین قنبرپور
19.77 2 4
3  متین حسنی 19.66 3 8
4   امیرمهدی آب نیکی 19.57 4 12
5  امیرمهدی اختیاری 19.50 5 15
6  امیررضا میری 19.23 6 27
7  امیرمهدی منافی 19.20 7 29
8  محمد محمودی 19.16 8 32
9  پیمان رضوانی 19.12 9 33
10  مهرداد رفیعی 19.10 10 34
11  محمدرضا سروری 19.08 11 35
12  سجاد لاسجردی 19.01 12 40
13  رضا کاظمی پور 19.00 13 41
14  سالار عظیمی 19.00 14 42
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت