دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1014
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمحمدجلینی  19.91 1 1
2
 امید زنده دل 
19.77 2 4
3  محمدپارسا داورزنی 19.67 3 7
4  امیرعباس سعادت 19.60 4 10
5  عرشیا حاجی تقی  19.55 5 13
6  یحیی حیدرجزی 19.49 6 16
7  دانیال حسنی  19.40 7 20
8  مهزیار حفیظی 19.37 8 22
9  محمدسینا خونساری 19.26 9 25
10  محمدطه نواب  19.20 10 29
11  ایلیا دین خواه  19.19 11 30
12  پرهام عابدینی 19.18 12 31
13  محمدحسین خونساری  19.02 13 39
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت