دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1013
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  شایان برزگری 19.81 1 2
2
 محمدحسین کاکائی
19.61 2 9
3  سیدمحمدمهدی وکیلی 19.59 3 11
4  کیاوش علی اکبری 19.57 4 12
5  معین فاتحی 19.53 5 14
6  حسین نصیری 19.49 6 16
7  امیرحسین رنجبر 19.48 7 17
8  مبین کریمی نیا 19.46 8 18
9  محمدطاها طیباتی 19.25 9 26
10  علیرضا فریادی 19.22 10 28
11  پارسا افضلی 19.20 11 29
12  محراب محمدی 19.08 12 35
13  پارسا خدادادی 19.06 13 36
14  محمدرضا زجاجی 19.06 13 36
15  علی نیازی 19.04 14 38
16  مهدی حجاز 19.00 15 41
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت