دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1121
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین رسولی 19.76 1 4
2
 محمدحسین محمدخانی
19.62 2 6
3  امیرعلی محمدرضایی 19.39 3 8
4  محمدمهراب شریفیان 19.31 4 10
5  بنیامین مرادی 19.29 5 11
6  محمدرضا شاطری 19.27 6 12
7  علی ریاحی 19.26 7 13
8  امیرعلی جعفری 19.19 8 15
9  مهدی کرباسی 19.16 9 16
10  آریا محسن زاده 19.14 10 17
11  حسین سهراب منصوری 19.12 11 18
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت