دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1213
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدامین حاجی علیرضائی 19.70 1 1
2
 پیمان شهسوار
19.54 2 2
3  امیرعباس زینلی 19.35 3 6
4  پویان دلیوندانی 19.34 4 7
5  شایان آبیار 19.10 5 13
6  علیرضا نظری 18.90 6 16
7  امیرحسین احرامی  18.85 7 18
8  علی اسماعیل بیگی 18.85 7 18
9  عرفان شهباززاده 18.83 8 19
10  علی رفیعی 18.79 9 21
11  سیدامیراحسان رضائی  18.41 10 30
12  محمد غفوری 18.24 11 32
13  بهراد خوانساری 18.23 12 33
14  نیما زلفی گل 18.16 13 34
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت