دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1112
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 1402-1401
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا کوت زری 19.98 1 1
2
 محمدعلی کاملی
19.85 2 3
3  سینا مددی 19.79 3 5
4  مسیحا قاسمی 19.61 4 11
5  عرفان حصیرچی 19.42 5 18
6  مازیار چراغی 19.35 6 19
7  محمد مهدی چگنی 19.29 7 22
8  علیرضا طالاری 19.28 8 23
9  آرمین بلوچ 19.25 9 24
10  دادمهراکبری پرست 19.00 10 29
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت