دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 222

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علیرضا نیائی
20 1
2  محمدامین دانشگر 19.92 2
3  حمیدرضا رمضانی ورزقانی 19.85 4
4  مهدی خلیلی 19.80 5
5  امیرمحمد رمادان 19.39 9
6  امیرعلی کریمی 19.10 14
7  محمد حاجی ملارضائی هدشی 19.06 16
8  محمدسینا سلیمانی بزچلوئی 19.01 18
9  علی آذریان 19 19
10  علی قنبری مزرعه نو 18.97 20
11  آبتین یونسی 18.95 21
12  محمدمهدی قیاسی 18.90 23
 
 
تصویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت