دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 322

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 میلاد رحیمی
19.91 1
2  سیدحسین اصفهانی 19.89 3
3  محمدحسین آقا ملائی 19.66 6
4  رضا آب نیکی 19.52 9
5  معین امینی 19.45 12
6  علیرضا کریم خان زند 19.42 13
7  پارسا تابعی 19.41 14
8  محمدباقر کارگر ملک رودی 19.32 16
9  سیدمصطفی سید نژاد 19.23 17
10  سید محمدامین خاتمی 19.11 20
11  یوسف کشاورزیان 18.93 21
 
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت