دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 211
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 احمدرضا آئینه
19.76 19
2  امیرحسین عارفی ترک آبادی 19.72 22
3  محسن صادقی 19.71 24
4  محمدامین باقری 19.64 27
5  شروین رضائی 19.58 31
6  محمدحسین صلابت 19.58 31
7  محمدسرآبی 19.55 33
8  امیرحسین پورتیموری 19.50 39
9  مهدییار زلفی گل 19.42 46
10  علی رمضانی 19.25 56
11  سیاوش رستگاری مقدم 19.09 65
12  محمدحسین صادقی 19.04 70
13  سیدعرفان هاشمی 19.03 71
14  امیرحسین افشارصفت 19.02 73
 
 
 
     
 
     
دانش آموزان 1 الی 7
 
 
     
 
     
دانش آموزان 8 الی 14
 
 
     
 
نقشه سایت