دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 413

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی رضائی
19.48 1
2  امیرحسین رحیمی 19.15 4
3  محمد آخوندی 18.96 9
4  سیدحسن کریمان 18.88 10
5  حمیدرضا ناظمی شادباش 18.48 13
6  علی سعیدی 18.38 15
7  سیاوش تونی فیروزکلا 17.96 25
8  عرفان امیدی 17.96 25
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت