دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 321
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 صادق خاک پور
19.91 1
2  محمد اله دادی 19.77 4
3  حسام گودرزی 19.73 5
4  سینا احمدزاده ایراندوست 19.62 7
5  محمد طهماسبی 19.55 8
6  سروش تراز 19.52 9
7  محمدحسین عزیزگل 19.50 11
8  سیدپرهام شجیعی گهراز 19.35 15
9  بهنام شهسواری 19.17 18
10  رضا صالحی سروک 19.15 19
 
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
نقشه سایت