دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 414

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 حمیدرضا چاوشی
19.83 7
2  محمدمجیدی برزکی 19.71 10
3  امیرحسین چاهه 19.66 12
4  امین شعبانعلی اسیابان 19.61 14
5  مسیح نصیری 19.60 15
6  جواد توکلی 19.36 26
7  مهدی راه دار 19.35 27
8  محمدرضا فاضلی 19.30 28
9  آرمان بحر کاظمی 19.05 36
10  علیرضا ناصرالمعمار 18.95 41
11  سیدمحمدحسن حسینی 18.93 44
 
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت