دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 313

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمدرضا آرانی بیدهندی
19.90 2
2  نوید رضائی ده آبادی 19.90 2
3  شایان کبیری حاجی کریمی 19.87 5
4  محمدامین عابدین 19.71 10
5  عباس قادری مهربانی 19.60 15
6  شاهین ملازینلی 19.57 17
7  پوریا قاسمی 19.51 20
8  هومن گرشاسبی 19.40 23
9  مهرشاد صالحیان 19.06 35
10  سید امیرمحمدحسینی 18.90 45
11  مهدی زرین زلف 18.90 45
 
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت