دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 311

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 مهیارکرمی
20 1
2  پارسا صبارسردرودی 19.90 2
3  علی جلالی 19.79 8
4  محمدحسین پرنده 19.55 18
5  هادی جوهری 19.55 18
6  حامد یزدی 19.40 23
7  علیرضا سلیمانی مقدم 19.30 28
8  امیرحسین معصومی 19.29 30
9  محمدابراهیم نیکوکاری 19.22 32
10  حسین فرجی 19.20 33
11  مهرداد تعصبی 19.04 37
12  مرتضی طلعتی احمد 19 41
 
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت