دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرعلی نافع
19.85 6
2  سپهر معتضدی 19.77 9
3  امیرعلی فرجی پری 19.65 13
4  علی صادق زاده 19.47 21
5  عرفان رجبی 19.44 22
6  علی هادیان 19.37 25
7  امیرحسین زینلی 19.29 30
8  محمدصالحی 19.15 34
9  یزدان حاجی زاده 19.01 38
10  امیدرضا عبداله پور 19 39
11  مهدی منتظری سانیجی 19 39
12  روزبه یادآور 19 39
 
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت