دانش آموزان ممتاز کلاس 412
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 پیمان باصفا
19.38 2
2  محمدسعید ارمی مطلق ارمکی 19.17 3
3  مجتبی جمالی  18.67 11
4  مجتبی بحیرائی 18.46 14
5  علیرضا اثنی عشری 18.37 16
6  محمدامین میرزائی 18.33 17
7  امین احمدنیا 18.33 17
8  احمد طاوسی نیا 18.10 20
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت