دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 414

 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سیدمسیح مدنی
19.17 3
2  علی جهان بخش 19.02 7
3  ابوالفضل منصوری موغاری 19 8
4  مهدی منشوری 18.25 18
5  امیرحسین وثوقی 18.08 21
6  مهران دودکارحقیقی 18.06 22
7  مهدی داوری آذر 17.98 24
8  علی میرمحمدی 17.94 26
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت