دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات دبیرستان
 
دانش آموزان ممتاز
 

نفرات برتر نوبت اول سال تحصيلي 91-90

 
نقشه سایت