دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات دبیرستان
 
دانش آموزان ممتاز
 
نفرات برتر نوبت اول سال تحصيلي 91-90