دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 311
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد جمشیدی 19.75 1 3
2
 سیدعلی میرهادی
19.52 2 8
3  محمد سرآبی 19.42 3 13
4  محمدعلی گشتاسب میگونی 19.32 4 20
5  علیرضا فرمانی 19.02 5 23
6  محمد طبسی 18.98 6 25
7  امیرعلی فرخی پور 18.96 7 26
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت