دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1022
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت