دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
معرفی رشته تاسیسات آبرسانی
 
  با توجه به گسترش گازرسانی و اهمیت آنها در ساختمانها و شرکتها و همچنین تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبرسانی و فاضلاب و گازرسانی تربیت افرادی در زمینه تاسیسات آبرسانی و گازرسانی ضروری می باشد.

تعریف و هدف:
منظور از مجموعه کاردانی تاسیسات آبرسانی و گازرسانی تربیت کاردان فنی است که بتواند تاسیسات بهداشتی آبرسانی و فاضلاب و گازرسانی ساختمانها را در برخی موارد مستقل و در مورد مفصلتر تحت نظر مهندسین مربوطه نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری نماینده و یا در موارد ساده و کوچک حتی به طرح و محاسبه آن نیز آشنا باشند.

صنعت و بازار کار رشته تاسیسات آبرسانی

فارغ التحصیلان این مجموعه می توانند نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی، فاضلاب و گازرسانی موجود لزوم کاردان فنی را در این رشته بوضوح نشان می دهد.

دروس رشته تاسیسات آبرسانی

ردیف     نام درس
۱     استاتیک و مقاومت مصالح
۲     الکتریسیته و تاسیسات
۳     الکتریکی ساختمان
۴     انتقال حرکت
۵     ایمنی و بهداشت
۶     تاسیسات آبرسانی ۱
۷     تاسیسات آبرسانی ۲
۸     تاسیسات حرارتی و برودتی
۹     تاسیسات فاضلاب
۱۰     تاسیسات گازرسانی ساختمان
۱۱     تاسیسات و تجهیزات مخصوص
۱۲     ترمودینامیک
۱۳     تصفیه آب و فاضلاب
۱۴     رسم فنی ۱
۱۵     رسم فنی ۲
۱۶     ریاضیات عمومی و مقدمات آمار
۱۷     ریاضیات کاربردی
۱۸     زبان خارجه فنی
۱۹     شیمی و آزمایشگاه
۲۰     قانون کار و اقتصاد صنعتی
۲۱     مواد و مصالح تاسیساتی
۲۲     مکانیک سیالات ۱
۲۳     مکانیک سیالات ۲
۲۴     وسایل بهداشتی ساختمان
۲۵     کارگاه عمومی جوشکاری و فلزکاری
۲۶     کارگاه عمومی ساختمان
۲۷     کارورزی

 
     
 
نقشه سایت