دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1014
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی ملابابائی 19.88 1 3
2
 احسان حدائق
19.85 2 4
3  امیرپارسا الیاسی 19.77 3 5
4  مهیار افتخاری زاده 19.55 4 9
5  علی بختیاریان 19.53 5 10
6  امیرحسین هراتی 19.50 6 11
7  محمدمهدی سرابی 19.46 7 13
8  سیدمحمدرضا هاشمی 19.24 8 18
9  محمدمعین گودرزی 19.20 9 20
10  حسین رهبر 19.18 10 21
11  علی حافظی 19.08 11 26
12  سیدنیما فاضلی 19.05 12 27
13  محمدحسین خاکپور 18.99 13 30
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت