دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
کلاس 422

        دانش آموزان ممتاز كلاس 422 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 ایمان نظری
 2 بنیامین رضایی
 3 منصور لطفی
 4 حسین گرجی
 5 مصطفی امیری
 6 سهیل فرحودی

 
کلاس 421

        دانش آموزان ممتاز كلاس 421 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سعید هاشمی
5 محمدجلال زارع
 2 سید رضا حسینی
6 پویا صادقی
 3 علی میرزایی
7 سبحان نقدی
 4 سید سینا حسینی
 

كلاس 421

 

كلاس 422

 
نقشه سایت