دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
کلاس 411

        دانش آموزان ممتاز كلاس 411 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 حسین شمس اللهی
6 علیرضا عالمی
 2 آرش سپهری
7 محمدمنتظری
 3 ایمان مشیری
8 رضا سنگ سفیدی
 4 محسن دلیر
9 امیرمحمد زمانی
 5 امید سلمانی


 
کلاس 414

        دانش آموزان ممتاز كلاس 414 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سروش نیازی
 2 سیدپیمان میرمعینی
 3 حامد دورانی
 4 امید روشن
 5 سالار قربانی

 
کلاس 413

        دانش آموزان ممتاز كلاس 413 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 امیر دربند سری
5 متین ادریس عراقی
 2 پویا حقی
6 آرمین میرزایی
 3 میلاد اورعی
7 میلاد آخری
 4 مهدی صادقیان
8 علی حبیبی
 
کلاس 412

        دانش آموزان ممتاز كلاس 412 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 پوریا متشکر حدادان
6 علی گوران
 2 رامتین نامداری
7 محمدرضا غفاری
 3 مظاهر خاکسار
8 نوید روحی مقدم
 4 میثم طلعتی
9 محمدامین امانی
 5 هومن عابدی
10 مسعود ناصری فر
 

كلاس 411

 

كلاس 412

 

كلاس 414

 

كلاس 413

 
نقشه سایت