دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
کلاس 322
 

        دانش آموزان ممتاز كلاس 322 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 علی باقری
 2 علیرضا شریفی
 3 بهنام ملاباقری
 4 علی اکبری
 5 علیرضا بهاجه

 
     
 
     
کلاس 321
 

        دانش آموزان ممتاز كلاس 321 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 محمد قاسمی
8
امیرحسین اسلامی
 2 حمیدرضا سعیدی زاده
9
محمدپرورش دار
 3 علیرضا سیستانی
10
میلاد قره باغی
 4 امیررسول تیموری
11
مجید شمس الدین میگونی
 5 ایمان نادری
12
دانیال آزادی
 6 مسعود زنگنه
13
امیر باقری
7
محمدامین نصیر شعیبی
14
علی آذر نژاد

 
     
 
     
كلاس 322
 
 
     
 
     
كلاس 321
 
 
     
 
نقشه سایت